Alarm antyterrorystyczny w całej Polsce!

Na terenie Polski od środy tj. 28 sierpnia od godziny 00:00 do 3 wrześnie br. do godz.23:59 obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP.

Głównym powodem są uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz oficjalna wizyta Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni. Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny. Wprowadzenie go wiąże się z :

• wzmożoną kontrolą obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym

• dostępnością w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów

• kontrolą pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów

• sprawdzeniem działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu

• akcją informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania

• Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody szczególnie transportowe zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. MSWiA przypomina, że wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane w naszym kraju przy organizacji innych wydarzeń międzynarodowych.

– red. Łukasz Świerczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *