BEZPIECZNY KIEROWCA = ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA- innowacyjny program w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbył się innowacyjny program dla skazanych za przestępstwa popełnione w ruchu drogowym we współpracy z firmą szkoleniową Introduction to Higher Level Sp. z o. o.

Celem programu jest zapobieganie prowadzenia pojazdów pod wpływem środków psychoaktywnych oraz internalizacja postawy “Piłeś-nie jedź”. Zajęcia teoretyczne mają formę warsztatów, prowadzone są przez doświadczonych psychologów i wychowawców.

Część praktyczna zajęć poprowadzona została przez ekspertów ruchu drogowego z wieloletnim doświadczeniem: Krzysztofa Wójcika i Sławomira Moszczyńskiego. Omówione zostały przyczyny powstawania wypadków, zachowania użytkowników dróg stwarzających zagrożenie na drodze, z naciskiem na kierujących w stanie nietrzeźwości.

Skazani mieli okazję doświadczyć różnych sytuacji drogowych na symulatorach: symulatorze dachowania pojazdu, symulatorze zderzeń, symulatorze wagi przeciążeniowej oraz wybuchu poduszki powietrznej. Uczestnicy programu mogli doświadczyć, jak zachowuje się pojazd w momencie dachowania oraz jak istotne jest prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa. Eksperyment uświadomił osadzonym, że nawet przy małych prędkościach w momencie zderzenia pojazdu na kierującego oddziaływują olbrzymie siły, a pas bezpieczeństwa i poduszka powietrzna, to elementy pojazdu ograniczające rozmiar szkód u kierującego i pasażerów.

Niezwykle istotna część zajęć przeprowadzona została przez Marcina Borkowskiego – Mistrza Europy w Ratownictwie Medycznym, eksperta medycyny ratunkowej i medycyny pola walki; instruktora zaawansowanych zabiegów ratujących życie (BLS, ITLS, AED); wykładowcę i trenera warsztatów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Skazani samodzielnie wykonywali czynności ratownicze – udzielanie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia: zabezpieczenie rannego, wyciąganie poszkodowanego z samochodu, wyciąganie poszkodowanego z samochodu dachującego. Dowiedzieli się też jak prawidłowo zabezpieczyć i oznaczyć miejsce wypadku.

Osadzeni pod okiem wykwalifikowanego instruktora nauki jazdy mieli możliwość prowadzenia samochodu w alkogoglach, dzięki czemu uświadomili sobie, jak alkohol wpływa na zaburzenia postrzegania, refleks oraz koncentrację.

Celem programu jest uświadomienie skazanym jak ważne są nasze zachowania w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wskazanie na poważne konsekwencje jazdy pod wpływem substancji psychoakwnych.

Kierowco!

Zanim naciśniesz gaz do dechy, pomyśl czy warto narażać siebie i innych na ryzyko wynikające z twojej nieodpowiedzialności.

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie