Egzaminy kwalifikacyjne zaliczone, można przystąpić do służby

W podkarpackiej Policji „do służby” dopuszczono sześć wałachów – Empres, Winston, Rewal, Gonzo, Kent i Owidiusz. Każdy koń ma swojego opiekuna, który na co dzień dba o jego zdrowie, wyszkolenie i przygotowuje konia do służby. W ogniwie konnym podkarpackiej policji służy sześciu jeźdźców. Są to policjanci z Wydziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Przez ostatnie trzy dni policyjne wierzchowce przeszły serię sprawdzianów. Komisja wnikliwie obserwowała poziom wyszkolenia koni i jeźdźców. Wszystkie konie biorące udział w szkoleniu potwierdziły opanowanie umiejętności drugiego stopnia i mogą być dopuszczone do wykonywania zadań przewidzianych dla policyjnych wierzchowców. Policyjne konie mogą być wykorzystywane w służbie patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu oraz do działań w pododdziałach zwartych, związanych z przywracaniem naruszenia porządku publicznego.

  • red. Łukasz Świerczyński
  • podkarpacka.policja.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *