Głogów. Zatrzymnie przez policję uczestników podczas zgromadzenia było zasadne i zgodne z prawem

W niedzielę 11 kwietnia br. na terenie Głogowa odbyło się nielegalne zgromadzenie, podczas którego jego uczestnicy ignorowali obowiązujące obostrzenia związane z panującą w całym kraju pandemią koronawirusa. Podczas działań policjanci zatrzymali łącznie sześć osób, z czego trzy w związku z przestępstwami narkotykowymi, dwóch mężczyzn zostało z kolei zatrzymanych w związku ze znieważeniem funkcjonariusza, a jedna w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjanta i stosowaniem przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej. Prezentowany zapis z kamery policyjnej przedstawia to, co działo się tuż przed zatrzymaniem tych trzech osób, na którym widać między innymi prowokacyjne zachowanie mężczyzn, jak i słychać artykułowaną przez podejrzaną agresję słowną w kierunku policjanta. Wtedy mundurowy ostrzegł kobietę, że użyje środków przymusu bezpośredniego w celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez niego wcześniej poleceniem. Mimo to kobieta nie zmieniła swojego zachowania. Użyto wobec niej pałki służbowej zgodnie z ustawą o ŚPB.

W czwartek 1 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy II Wydział Karny w swoim postanowieniu uznał zatrzymanie mężczyzny i kobiety w dniu 11 kwietnia 2021 roku za legalne, prawidłowe i zasadne. Sąd nie uznał zażalenia obrońcy stwierdzając jednocześnie, że zgodnie z art. 244 par. 1 kpk policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby, albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź tez nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do prowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyśpieszonym. W swoim postanowieniu odniósł się do całej kwestii zatrzymania i użycia środków przymusu bezpośredniego, uznając, że zostały one zastosowane prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa oraz adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów

Fach – Poż Service S.C