Ktoś potrącił dzika i odjechał. Zwierzę umierało w męczarniach. Uwaga ! Drastyczne zdjęcia!

Do zdarzenia doszło w województwie pomorskim na DW-100, ok. 600 metrów od zakładu Gas Storage Poland sp. z o.o. przy ul. Rumska w Dębogórze. Zwierzak przebiegał przez ulicę. Wtedy doszło do potrącenia. Potrzebna była szybka pomoc, aby ukrócić męczarnie zwierzęcia. Niestety w większości takich przypadków kierujący nie udzielają rannemu zwierzęciu pomocy. Podobnie było i tym razem. Zatrzymał się tylko jeden kierowca, który powiadomił służby. Obrażenia dzika były za duże, aby go uratować. Potrącone zwierzę to przecież żywa istota, która odczuwa ból i strach.

Jeśli zobaczymy na drodze ranne zwierzę, mamy obowiązek mu pomóc i zadzwonić na numer alarmowy 112.

Po przyjęciu zawiadomienia, dyżurni przydzielą odpowiednie służby, które zajmują się tego typu sprawami na danym terenie. Najprawdopodobniej sprawa trafi do regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Każde zgłoszenie jest nagrywane a dyżurujący pracownik zapisuje je w swoim rejestrze.

W przypadku martwego zwierzęcia na drodze pierwszą ważną rzeczą jest usunięcie zwierzyny (przy zachowaniu zasad higieny), by nie zagrażała uczestnikom ruchu (art. 45 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawa o ruchu drogowym). Następnie należy zadzwonić na policję 112.

PAMIĘTAJMY o obowiązku udzielenia pomocy potrąconemu zwierzęciu zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt. Kierujący pojazdem mechanicznym, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosowanej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb o których mowa w art. 33 ust. 3. – mówią przepisy.

Służby te to między innymi straż miejska, policja i straż graniczna. Zawsze można zadzwonić pod numer 112. W przypadku nie zastosowania się do tego obowiązku kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z art. 33 (zasady uśmiercania zwierząt, ust. 3). Naruszenie nakazu, stosownie do treści art. 37 ust. 1 tej samej ustawy, stanowi wykroczenie. Przewidziana jest za nie kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni lub grzywny od 20 złotych do 5.000 złotych. Sprawca powinien liczyć się również ze środkiem karnym, w postaci nawiązki w wysokości do 1000 zł.  na cel związany z ochroną zwierząt.

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów

  • Autor artykułu red. Marek Śliwiński
  • Autor fotografii Łukasz Świerczyński

Fach-Poż Service s.c