Nie chciał się wylegitymować bo nie miał maseczki, skuła go policja

Do incydentu doszło w Krakowie na dworcu autobusowym przy ul. Bosackiej 18. Policjanci prowadzili kolejne działania, podczas których kontrolowali, czy przestrzegane są przepisy związane z koronawirusem. Mundurowi zauważyli starszego mężczyznę, który nie miał na twarzy maseczki. W związku z powyższym podeszli do mężczyzny, aby go wylegitymować. W trakcie interwencji mężczyzna kilkakrotnie oświadczył, że swoich danych nie poda. Policjanci poinformowali mężczyznę , że zgodnie z prawem na mocy art. 65 kodeksu wykroczeń ma obowiązek podać swoje dane. Jeżeli nie poda to będzie doprowadzony do jednostki Policji, w celu ustalenia i potwierdzenia tożsamości. Mężczyzna został zatrzymany i skuty kajdankami nie za brak maseczki tylko za brak podania danych podczas legitymowania. Być może interwencja zakończyła by się na pouczeniu. Wszystko było zgodne z prawem. starszy mężczyzna nie wykonywał poleceń, stawiał opór ( jest to kolejne wykroczenie art. 65a) – więc został obezwładniony i skuty kajdankami.

Niestety policjantom obywatele zarzucają bezprawne działanie, wskazując dosyć często na wątpliwości co do podstaw legitymowania osób. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie funkcjonariusza w błąd co do tożsamości, bądź odmowa podania swoich danych osobowych (ochrona danych osobowych nie ma tu zastosowania) jest wykroczeniem.

  • Tekst: Marek Śliwiński
  • Zdjęcia: Marek Śliwiński, foto Facebook z interwencji

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów

Laweta z Misiem 604 997 557