Niewiedza przyczyną strachu – poznaj rodzaje sygnałów alarmowych

Trwająca już miesiąc wojna na Ukrainie budzi coraz większe przerażenie w naszym społeczeństwie. Non stop jesteśmy epatowani tragicznymi informacjami z rejonów gdzie toczą się walki, obrazkami przepełnionymi śmiercią i ludzkimi dramatami. W relacjach z miast zza wschodniej granicy, niemal zawsze przewija się wątek alarmów lotniczych, czasem słychać je w tle, bywa też, że reporterzy muszą przerywać wejścia „live”, aby szybko uciec do najbliższego bezpiecznego miejsca.

To wszystko sprawia, że na dźwięk syren alarmowych zaczynamy drżeć i zastanawiać się, czy na pewno chodzi tylko o pożar i wyjazd straży, czy jednak jakiś bombowiec wdarł się w naszą przestrzeń powietrzną i powinniśmy uciekać…

Przyczyną strachu jest po prostu niewiedza, a dokładnie rzecz ujmując – brak znajomości rodzajów sygnałów alarmowych. Oczywiście akustyczne sygnały alarmowe słychać wielokrotnie w czasie ćwiczeń i testów, ale o tym wcześniej wszyscy są informowani, syreny „wyją” też podczas rocznic wyjątkowych wydarzeń, jak np. Powstanie Warszawskie.

Poza tym są używane w przypadku wystąpienia zagrożenia. W wielkim skrócie: Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu sygnał ciągły nadawany w czasie trzech minut. Istnieje również możliwość nadawania komunikatów głosowych. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

W Warszawie miejski system alarmowania i ostrzegania ludności  składa się z 140 punktów alarmowania o mocy akustycznej 1200W (znajdują się one na budynkach) oraz 33 punkty o mocy 300 i 600W (na słupach oświetleniowych i trakcyjnych).

Punkty alarmowe o wyższej mocy zawierają syreny elektroniczne (zespół głośników), mocowane na dachach budynków, na maszcie o wysokości 2 metrów oraz urządzenie sterujące montowane wewnątrz budynku. Są one połączone z  centralą sterującą za pomocą sieci IP. Natomiast punkty alarmowe mniejszej mocy zainstalowane na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, są sterowane sygnałami radiowymi.

Wszystkie punkty alarmowania są w pełni zarządzane i kontrolowane z centrali systemowej zlokalizowanej w Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. W razie potrzeby pilnej interwencji dotyczącej działania systemu, można kontaktować się przez całą dobę ze Służbą Dyżurną Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 19656 lub 22 443 01 12.

Z uwagi na ograniczoną skuteczność sygnałów dźwiękowych, system syren alarmowych jest uzupełniony poprzez inne alternatywne sposoby komunikacji z mieszkańcami. W tym celu wykorzystywany jest Regionalny System Ostrzegania – RSO oraz Warszawski System Powiadomień. Komunikaty i ostrzeżenia są przesyłane poprzez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe i poprzez SMS-y. W przypadku poważnych zagrożeń dla mieszkańców komunikaty o zagrożeniach będą również publikowane w mediach oraz lokalnie z użyciem przenośnych środków powiadamiania (radiowozy, megafony) – informuje Urząd Miasta st. Warszawa.

Zdjęcia: Kamil Tuzek

Grafiki: Urząd Miasta st. Warszawa