Niewybuchów na budowie II linii metra na Bródnie będzie jeszcze więcej

Odnajdywane w ostatnim czasie niewybuchy na terenie budowy metra na warszawskim Bródnie ,to można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem pozostałości walk ,
które zostały stoczone w tym rejonie między 13, a 15 IX 1944 roku, w ramach wyzwalania praskiej strony miasta.

W rejonie obecnych prac budowlanych walczyły po stronie niemieckiej oddziały 76 dyw. piechoty oraz pododdziały 19 dyw. panc. Wehrmachtu, a po stronie sowiecko/polskiej oddziały 1 dyw. piech. AWP ,76 dyw. piech. z 47 Armii 1 frontu białoruskiego oraz wspierające
je wydzielone jednostki 6 korp. Panc. gwardii. Prawdopodobnie bomby lotnicze odnalezione 20 oraz 26 listopada br. w trakcie prac ziemnych to A0-10 SCz o małym wago wymiarze,
które były podwieszane w min. samolotach szturmowych IŁ 2. Dwa niewybuchy znaleziono w miejscu, które oznaczyliśmy na zdjęciu mapy historycznej czerwoną strzałką.

Niewypał bądź też niewybuch odnaleziony w dniu dzisiejszym ( 3 grudnia br. )
z tego co wiadomo to pocisk moździerzowy. Miejsce odnalezienia niewybuchów
(rejon ulic Rembelińska/Bazyliańska), może świadczyć o silnym ostrzale ,który spadł na wycofujące się jednostki niemieckie. O intensywnym ostrzale w bliskim rejonie skrzyżowania w/w ulic może świadczyć fakt ,iż na zdjęciu lotniczym z 1945 r. zauważalna
jest linia okopów w miejscu znajdującej się obecnie Szkoły Podstawowej nr. 275
im. Artura Oppmana. Na pewno nie jest to ostatnia pamiątka z czasów II Wojny Światowej ,która zostanie jeszcze odnaleziona na terenie Bródna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *