Niezwykłe zjawisko mamma, czyli „wymiona” tworzące się u podstawy chmur, pojawiło dziś nad Polską

W dniu dzisiejszym wiele osób miało okazję obserwować zjawisko mamma, czyli niezwykłe wypukłości występujące w dolnej części chmury, przypominające nieznacznie krowie wymiona, stąd wzięła się ich nazwa (po łacinie mamma oznacza wymię lub pierś). Jednych zachwycają, u innych ich apokaliptyczny charakter wywołuje niepokój. Pojawienie się mammatusów na niebie często oznacza, że lada moment rozszaleje się burza o silnym natężeniu. Według jednej z teorii te charakterystyczne wymiona są skutkiem parowania podgrzanych kropel wody w dolnej części chmury podczas napływania na nie chłodnej masy powietrza. Wtedy właśnie mogą tworzyć się takie bąble.

Podczas utworzenia się chmur mammatus pilotom zakazuje się lotu w rejonie ich wystąpienia oraz wlatywania w nie, z uwagi na bardzo silne turbulencję. Pojedyncze płaty mamutów mają średnicę od 1 do 3 km. Mammatus pierwszy raz zostały opisane w 1894 roku przez Williama Clementa Leya. Jeden płat może trwać średnio do 10 minut, ale całe skupisko mammatów nawet do do kilku godzin.

  • Autor artykułu i fotografii red. Karol Zaborski

Fach – Poż Service S.C