Nowy, wielofunkcyjny budynek dla OSP Wielka Wieś

Ochotnicza Straż Pożarna Wielka Wieś otrzymała oficjalnie do użytkowania nowy budynek wielofunkcyjny o powierzchni 586.7 m2, gdzie w obecnej chwili trwają odbiory. Budynek jest dwukondygnacyjny zrealizowany na potrzeby społeczności miejscowości Wielka Wieś. Remiza łączy w sobie kilka funkcji. Znajdują się tam dwa boksy garażowe z zapleczem socjalno-sanitarnym, sala dla Klubu dziecięcego, sala wielofunkcyjna dla społeczności lokalnej wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenie dla zespołu Wielkowsianki, pomieszczenie dla seniorów oraz pomieszczenie dla seniorów.

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów

Fach – Poż Service S.C