OBUDŹ SIĘ! OFIARY ŚMIERTELNE WŚRÓD PIESZYCH TO SENIORZY!!!

Kampania społeczna „Obudź się! Uwaga=życie” ma na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów na warszawskich drogach.

Ubiegłoroczne statystyki, opublikowane przez Zarząd Dróg Miejskich, pokazały,
że na ryzyko wypadku najbardziej narażoną grupą są osoby po 60 roku życia.

Chodzenie utartymi ścieżkami, przechodzenie na czerwonym świetle, czy nieustąpienie pierwszeństwa lista przewinień zarówno pieszych, jak i kierowców jest długa.
Jedno jest pewne wszystkie te drobne wykroczenia i złe nawyki stwarzają ryzyko utraty życia. Jednym z fundamentalnych czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo jest zwracanie uwagi na drodze.

Jak wynika z przeprowadzonego przez Zarząd Dróg Miejskich audytu bezpieczeństwa,
wśród najczęściej występujących przyczyn wypadków drogowych z udziałem seniorów na warszawskich drogach należy wymienić nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu
dla pieszych (60,3 proc.) i nieprawidłowe cofanie pojazdów (16,8 proc.). Seniorzy najczęściej przyczyniają się do wypadków przekraczając jezdnię w miejscu niedozwolonym (14 proc.). Najwięcej wypadków w udziałem osób starszych miało miejsce w kwietniu, maju i październiku.

Najnowsza statystyka wypadków z udziałem pieszych za 2019 rok, przygotowana przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu jest również alarmująca. Liczba śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych zwiększyła się w porównaniu do ubiegłego roku. Wypadki z pieszymi na stołecznych drogach to ponad połowa ogólnej liczby wypadków w 2019 roku – mówi Michał Domaradzki, Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu.

– Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, doświetlanie przejść dla pieszych, budowanie sygnalizacji świetlnych, czy naprawa dróg – to wszystko działania niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa.

Fundamentalnym elementem podejmowanych kampanii jest zmiana świadomości i postaw. Dzięki wrażliwości, uwadze i odpowiedzialności użytkowników drogi, infrastruktura miejska w pełni zyskuje na wartości i zaczyna pełnić pożądaną funkcję – mówi Łukasz Puchalski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Działania w ramach kampanii przewidziane są do końca marca 2020 roku.
Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.kampaniaobudzsie.pl

  • Autor artykułu i fotografii red. Marek Śliwiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *