OSP URSUS zbiórka na nowy samochód

Ochotnicza Straż Pożarna Ursus to blisko sto lat historii. Druhowie z Ursusa od 1925 roku niosą pomoc najpierw mieszkańcom Czechowic, a później całej Warszawy. Jednostka w Ursusie jest jedną z czterech ochotniczych straży, działających obecnie na terenie Warszawy. Mimo ogromnego poświęcenia i zaangażowania Druhowie z Ursusa od lat borykają się z problemami sprzętowymi. Największy kłopot dotyczy samochodów. Większość pojazdów bojowych lata świetności ma już dawno za sobą. Dzięki ogromnym staraniom, wybranego w tym roku nowego, Zarządu OSP Ursus, udało się uzyskać od Państwowej Straży Pożarnej ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Zastąpił on wysłużonego Stara 1142 wyprodukowanego w 1994 roku.

Obecnie największą bolączką Strażaków Ochotników z Ursusa jest lekki samochód ratownictwa technicznego. Obecnie wykorzystywany Ford Transit został wyprodukowany w 1991 roku. Jest starszy niż niektórzy członkowie jednostki. SLRt 389W43
jest wykorzystywany na terenie całej Warszawy.

Jest przystosowany do usuwania miejscowych zagrożeń związanych np.: z owadami błonkoskrzydłymi czy podtopieniami. W roku 2018 Strażacy Ochotnicy z Ursusa wyjeżdżali blisko sto razy do usuwania miejscowych zagrożeń. Duży udział w tych wyjazdach miał leciwy Ford, który coraz bardziej przestaje spełniać swoje zadania.

Druhom z Ursusa bardzo zależy na pilnej wymianie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego. Własnymi siłami zdołali uzbierać już cześć pieniędzy na zakup nowego samochodu. W ostatnich dniach Ochotnicza Straż Pożarna Ursus w ramach programu
„ORLEN dla Strażaków” otrzymała dodatkowe wsparcie w kwocie 25 000 złotych. Program jest realizowany przez Fundację „ORLEN dar serca”. Do upragnionego celu brakuje jednak jeszcze 15 000 złotych.

Na swoim profilu na popularnym portalu społecznościowym Ochotnicy z Ursusa proszą o wsparcie w uzbieraniu środków na zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.

Darowizny z dopiskiem „zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego” można przekazywać na konto bankowe OSP Ursus nr: 71 1750 0012 0000 0000 3386 0749

Pomóżmy Strażakom z Ursusa pomagać innym.

  • red. Paweł Kiezik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *