POLSKA POLICJA OSIĄGNĘŁA REKORDOWĄ BARIERĘ ZATRUDNIENIA. SŁUŻY PONAD 100 TYS. POLICJANTÓW

Obecnie zatrudnionych w policji to ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w polskiej Policji służy obecnie 100 557 mundurowych. Jest to dotychczasowy najlepszy wynik od kilkunastu lat, a liczba przyjęć do Policji w 2021 roku była wyższa o 2 631 niż odejść.

Niestety policja ma ostatnio złą opinię wśród społeczeństwa. Wikła się w spór polityczny, angażuje po stronie rządzących, nierówno traktuje obywateli. Policjanci umiejscowieni niżej w hierarchii podporządkowują się przełożonym, bo nie mają wyjścia. Ci na dole podporządkowują się tym u góry, albo wylatują ze służby. Ewentualnie idą na zwolnienia na czas kiedy musieliby robić coś, z czym się nie godzą.

Wracając do stanu kadrowych w policji w okresie lat 2010 – 2022, w 2012 roku według KGP odnotowano najwięcej odejść policjantów ze służby, jak i najniższy stan zatrudnienia, a najwyższy stan faktycznego zatrudnienia funcjonariuszy odnotowano w 2016 i 2021 roku. Nie są więc prawdziwe sugestie, że Policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Liczba odejść (zdecydowanie to przejścia na uposażenie emerytalne w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego) od lat jest podobna poza wskazanym 2012 rokiem.

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225), gdy liczba wakatów wynosiła 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938) i 2021 (100557).

W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o dodatkowe 1000 etatów. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 771 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 100 557 i jest najwyższy od kilkunastu lat.

W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych Podległych MSWiA na lata 2022 – 2025 liczba etatów w Policji zwiększy się do niemal 110000.

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Więcej informacji znajdziemy pod linkiem: Jak zostać policjantem ►

  • Tekst: Marek Śliwiński , KGP
  • Zdjęcia: Marek Śliwiński

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów

Laweta z Misiem 604 997 557