Przez lata chwalił, teraz zwalnia. Dlaczego starosta odwołał dyrektor szpitala w Pruszkowie?

Kolejna duża afera związana ze Starostą Pruszkowskim. Czy tym razem Krzysztof Rymuza wykorzystał swoje stanowisko do prywatnej zemsty, gdzie jego ofiarą padła Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pruszkowie?

Czy po raz kolejny Starosta Pruszkowski nadużył swojego stanowiska i przekroczył uprawnienia?

O Staroście Pruszkowskim Krzysztofie Rymuzie ponownie zrobiło się głośno, tym razem sprawa dotyczy szczepienia na COVID-19. Z informacji, jakie zostały przekazane przez pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie wynika, że Starosta Krzysztof Rymuza w dniu 8 stycznia w godzinach porannych miał pojawić się w placówce szpitala żądając, aby zaszczepiono go poza kolejnością przeciwko COVID-19. Zdarzenie miało miejsce w chwili, gdy do Pruszkowa dotarły pierwsze dawki szczepionek, które zgodnie z wytycznymi NFZ miały zostać przeznaczone dla pracowników szpitala. Z informacji tych wynika, że personel szpitala miał odmówić szczepienia staroście wskazując, że nie znajduje się on w grupie osób, która zgodnie z rządowymi wytycznymi powinna zostać objęta szczepieniami w tzw. fazie zero. Zgodnie z wersją personelu Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, po odmówieniu szczepienia Krzysztof Rymuza miał wpaść w gniew, a wręcz ogarnęła go wściekłość. Zapowiedział również, że w szpitalu zostanie przeprowadzona kontrola dotycząca szczepień.

Jak zapowiedział Starosta tak się stało, kilka godzin po jego wizycie w placówce Szpitala Powiatowego na Wrzesinie zjawili się pracownicy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w celu sprawdzenia, czy rozpoczynający się proces szczepień przebiega sprawnie i czy żadna dawka szczepionki nie została zmarnowana. Jedynym śladem po przeprowadzonej kontroli miała być prezentacja przedstawiona przez Urzędników Starostwa na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. W dokumentacji urzędowej nie ma jednak śladu o rozpoczęciu, jak i zakończeniu rzekomej kontroli.

Jak udało nam się ustalić, Starostę Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuze na szczepienie przeciwko COVID-19 jako pracownika medycznego, miała zgłosić jego żona Jeanette Rymuza prowadząca poradnię medyczną przy ulicy Warsztatowej 1A w Pruszkowie.

Według informacji zawartych w CEIDG wynika, że Krzysztof Rymuza od czerwca 2018 roku nie jest lekarzem czynnym zawodowo. Wykluczona jest możliwość zatrudnienia na podstawie tzw. umowy b2b. W tej sytuacji można stwierdzić, że zgodnie z wytycznymi NFZ i Ministra Zdrowia, personel szpitala słusznie odmówił szczepienia przeciwko COVID-19 Staroście Powiatowemu. To jednak nie wszystko, bowiem zgodnie z oświadczeniem majątkowym zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, Krzysztof Rymuza osiąga dochody wyłącznie z obejmowanego stanowiska Starosty Pruszkowskiego. Pracownicy placówki medycznej przy ulicy Warsztatowej 1A również stanowczo zaprzeczyli, aby Starosta Krzysztof Rymuza był jej pracownikiem.

Czy zatem żona starosty świadomie i być może celowo dokonała sfałszowania dokumentacji?

Po wydarzeniach z wiązanych z odmową szczepienia przeciw COVID-19 poza kolejnością Staroście Krzysztofowi Rymuzie, 26 stycznia podjęto kolejną próbę odwołania Elżbiety Makulskiej-Gertrudy ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego. Niestety tym razem Elżbieta Makulska-Gertruda oficjalnie została odwołana ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Starostwo zarzuca jej łamanie prawa.

– Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że 26 stycznia 2021 r. pani Elżbieta Makulska Gertruda została odwołana ze stanowiska Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie. Decyzję o odwołaniu Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie. Procedurę poprzedziło posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ w Pruszkowie. Rada Społeczna większością głosów wyraziła pozytywną opinię w sprawie odwołania pani Dyrektor. Przyczyny odwołania są związane z naruszeniem przez panią Elżbietę Makulską Gertudę przepisów prawa (m.in. ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta). W wyniku tego doszło do utraty zaufania i rękojmi należytego wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku przez panią Dyrektor – przekazuje Agnieszka Kuruliszwil Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Starosta Pruszkowski kategorycznie zaprzecza, że rozmawiał z pracownikami szpitala na temat swojego szczepienia w dniu 8 stycznia 2021 r. – dodaje.

Starostwo gubi się w swoich zeznaniach

Kilka wersji Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego – Agnieszki Kuruliszwili.

Wersja pierwsza:

27 grudnia 2020 r. Krzysztof Rymuza, jako lekarz z czynnym prawem wykonywania zawodu, otrzymał skierowanie w elektronicznym systemie pacjent.gov.pl na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w grupie zero.

Tę wersję podważyły jednak oficjalne wytyczne Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którymi prawo do wykonywania zawodu lekarza nie wystarcza, aby zostać zakwalifikowanym do “Etapu 0” Narodowego Programu Szczepień.

Wersja druga:

– Starosta uzyskał skierowanie na szczepienie jako wolontariusz działający w placówce swojej żony.

Wersja trzecia:

– Krzysztof Rymuza jako lekarz z czynnym prawem wykonywania zawodu otrzymał skierowanie w elektronicznym systemie pacjent.gov.pl. Spełnił wymagane kryteria, podobnie jak inni lekarze. Swoją aktywność jako lekarz realizuje w formie, na jaką pozwala ustawa o samorządzie powiatowym.

Ta wersji z kolei podważa oficjalne informacje zawarte w CEIDG oraz informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym starosty.

Która zatem wersja przedstawiona przez Rzecznika Prasowego jest prawdziwa?

Kto w tej sprawie kłamie a kto ma racje? Które dokumenty są prawdziwe? Dlaczego Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza unika osobistych spotkań i wypowiedzi – czy w tym przypadku milczenie można uznać za przyznanie się do winy? Na te pytania raczej nie uzyskamy już odpowiedzi.

Nikt nieodpowiedział również na pytanie, czy w związku licznymi dużymi aferami oraz przekraczaniem uprawnień Starosta Krzysztof Rymuza poda się do dymisji.

  • Autor artykułu i fotografii red. Kamil Tuzek