Resocjalizacyjny program Świadomy kierowca w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce 👮‍♂️👮‍♀️

W Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce od 12 do 22 marca został zrealizowany resocjalizacyjny program sprzyjający readaptacji społecznej skierowany do skazanych za przestępstwa określone w art. 178a kk, 244 kk i 177 kk. Program ukończyło 18-stu osadzonych.

Program został przeprowadzony przez wychowawców działu penitencjarnego- por. Łukasza Żurawinskiego oraz kpt. Agatę Chełstowską we współpracy z Mobilnym Centrum Doświadczania Bezpieczeństwa, dzięki czemu zrealizowano zajęcia przy użyciu symulatora dachowania, alkogogli oraz symulatora nauki jazdy. Podczas resocjalizacyjnego programu osadzeni również uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Polskie drogi, mimo wprowadzanych obostrzeń prawnych wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Koszty ekonomiczne zdarzeń drogowych wynoszą ponad 28 mld zł rocznie. I choć liczba zabitych i rannych w ostatnich latach spada, to Polska, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, wciąż pozostaje krajem o niskim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ciągu ostatnich dziesięciu lat ulegał poprawie. Jest to niewątpliwie efekt szeregu działań podejmowanych przez organy państwa, samorządy terytorialne, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli mediów, a także osoby prywatne.

W trakcie trwania programu osadzeni zostali uwrażliwieni na znaczenie własnego zachowania  w ruchu drogowym jako kierujący pojazdem i jego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu. Następnie pracowali nad wykształceniem refleksji nad własnym zachowaniem w ruchu drogowym, a w tym szczególnie przewidywania i oceny własnego zachowania w ruchu drogowym. Praca z osadzonymi miała na celu  zmianę postaw i zachowań osadzonych – kierowców, a w rezultacie służących ograniczeniu liczby wypadków czyli poprawie wspólnego bezpieczeństwa.

Dzięki edukacji teoretycznej i praktycznym testom z wykorzystaniem unikalnego w skali kraju sprzętu oraz wiedzy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego możemy kształtować właściwe postawy i zachowania.

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce