Rowerzyści zbyt często łamią przepisy i giną!

Sezon Rowerowy w pełni, rozpoczęły się wakacje sporo osób zaczęło jeździć rowerem, tylko czy bezpiecznie?

Ostatnia sytuacja na drodze grupka rowerzystów jadąca pasem ruchu obok siebie i przy środkowej krawędzi jezdni , wręcz wyjeżdżając na drugi pas drogi, nie zważają na bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu, tym samym utrudniają jazdę . Czy tak powinno być?

Przypominamy: rowerzyści także są uczestnikami ruchu drogowego i oprócz uprawnień ciążą na nich także obowiązki, które muszą respektować. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.

Rowerzyści to wspólnie z pieszymi tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Oznacza to, że nie są osłonięci karoserią, ich pojazdy nie są zabezpieczone strefami zgniotu, nie mają pasów bezpieczeństwa, ani poduszek powietrznych.

Przepisy jasno określają jak powinny się poruszać rowerzyści na drogach publicznych:

  1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej
  2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (światła te, oprócz tylnego czerwonego odblasku nie są wymagane podczas jazdy w dzień. Jeśli więc nie planujemy jazdy po zmroku, zgodnie z prawem możemy zrezygnować z pozostałych świateł)
  3. kierunkowskazy, jeśli konstrukcja roweru uniemożliwia nam wskazywanie kierunku skrętu rękoma
  4. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec
  5. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 – Ruch pojazdów

Oddział 1 – Zasady ogólne

Art. 16.

1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

Art. 33. 3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów.

Ust. 3a mówi nam, że:
Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jak widać, rowerzyści nie zawsze mogą poruszać się chodnikiem. Kierujący rowerem powinien jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni lub drogą dla rowerów wyjątkowo jechać obok siebie . Niestety rowerzyści często nie stosują się do tych przepisów stwarzając zagrożenie, a później jest płacz.

  • Autor artykułu red. Wojciech Manewicz
  • Autor fotografii red. Marek Śliwiński

Fach – Poż Service S.C.