Skała: Pożar sadzy w przewodzie kominowym

Do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w domu jednorodzinnym doszło ok. godziny 10:30 przy ulicy Ojcowska w miejscowości Skała w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar sadzy w kominie, pęknięcie komina oraz duże zadymienie na piętrze budynku. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Działania strażaków polegały na wygaszeniu pieca oraz ugaszeniu pożaru. Jednocześnie ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego oraz wyposażeni w kamerę termowizyjną weszli na zadymione piętro budynku. Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania ustalono, że nikt nie wymagał pomocy medycznej. Do zdarzenia zadysponowano Ochotnicza Straż Pożarna w Skale, OSP Nowa Wieś gm.Skała, OSP Cianowice, JRG 7 Kraków.

Do pożaru sadzy dochodzi najczęściej w okresie jesienno-zimowym, który powstaje w wyniku niepełnego spalania się różnych materiałów takich jak np. mokrego drewna, śmieci i odpadów komunalnych, których nie można utylizować w ten sposób.

PRZYPOMINAMY PO RAZ KOLEJNY!!!

Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować popękanie komina, a przez to nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina. Ponadto nieszczelne przewody kominowe mogą być źródłem przedostawania się czadu do pomieszczeń użytkowanych przez ludzi.

Przepisy zobowiązują do czyszczenia przewodów kominowych! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 ze zm.), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym.

Ponadto zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane zobowiązuje się właścicieli i zarządców budynków do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  • Tekst: Marek Śliwińki
  • Zdjęcia: Krzysztof Syguła

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów

Laweta z Misiem 604 997 557