Służba Więzienna

Służba Więzienna jest formacją niezwykle istotną dla systemu bezpieczeństwa państwa. Wykonują trudną odpowiedzialną, często niebezpieczną pracę. Realizują zadania wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Zapewnia porządek w aresztach śledczych i zakładach karnych.

  • red. Marek Śliwiński

    Zapraszamy na film Służba Więzienna GISW Bydgoszcz KONWÓJ

    Film zrealizowano przy współpracy Zakładu Karnego Nr. 1 w Grudziądzu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *