Służby w gotowości, wojenny scenariusz w Krakowie

Na szczęście to tylko były ćwiczenia, które odbyły się w piątek 8 kwietnia br. na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeprowadzono ćwiczenia mobilnej grupy zabezpieczenia medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z wykorzystaniem komponentu medycznego (szpitala polowego) będącego na wyposażeniu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Oprócz ratowników LPR i strażaków w ćwiczeniach uczestniczyli także Straż Graniczna, naziemne zespoły pogotowia ratunkowego i śmigłowiec MON. Ćwiczenia trwały dwa dni, dotyczyły one zagadnień logistycznych: przygotowania szpitala polowego oraz symulacji przyjęcia dużej liczby osób poszkodowanych z terenu konfliktu zbrojnego. We współpracy z dyspozytornią medyczną oraz Centrum Operacyjnym LPR przećwiczono również koordynację dalszego transportu poszkodowanych, z wykorzystaniem zespołów ratownictwa medycznego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych. W tej części ćwiczeń uczestniczył też Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, do którego została skierowana część rannych osób.

Służby miały za zadanie zabezpieczyć medycznie około 20 osób z Ukrainy, które posiadały obrażenia wynikające z pola walki. Pacjenci byli poddawani segregacji medycznej a następnie transportowani do wskazanego sektoru szpitala polowego. W ramach szpitala polowego, pomoc poszkodowanym zapewniało łącznie 9 lekarzy (w tym 7 z mobilnej grupy zabezpieczenia medycznego – MGZM LPR i 2 z ramienia PSP), 11 ratowników medycznych (7 – MGZM LPR i 4 – PSP), 8 strażaków i 2 logistyków.

 

  • Tekst i zdjęcia: Adam Chochół