STANOWISKO W SPRAWIE MATERIAŁU TVN 24 DOTYCZĄCE POLICYJNEJ BAZY DNA

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w materiale TVN24 dotyczącym pracy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji informujemy, że wbrew kłamliwym zarzutom, pomimo trwającej walidacji metod badawczych, przeszukania międzynarodowe i krajowe w zbiorze danych DNA realizowane są na bieżąco.

Wdrożenie korzystnych rozwiązań w zakresie zwalczania przestępczości w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w szczególności związane z przetwarzaniem oraz wymianą informacji i danych osobowych, w tym genetycznych spowodowała znaczny wzrost ilości nadsyłanych do rejestracji pakietów DNA z materiałem biologicznym. Do zbioru danych DNA w roku 2019 wpłynęły – 15 542 pakiety, w roku 2020 – 17 607, a już w roku 2021 – 57 717, w roku 2022 – 62 918, w bieżącym (od stycznia do dzisiaj) – 63 991.

Powyższe wymusiło konieczność przeprowadzenia modernizacji sprzętu badawczego, gdyż dotychczasowy wykorzystywany sprzęt był wyeksploatowany, o niskiej wydajności i niewymieniany od 2004 r. W listopadzie 2022 r. Wydział Badań Genetycznych CLKP został doposażony o  analizatory genetyczne, amplifikatory, biorobota oraz urządzenie do pobierania próbek z kart FTA. Wprowadzenie nowej aparatury wymagało przeprowadzenia walidacji dziewięciu metod badawczych w całym procesie, wyliczenia parametrów walidacyjnych i opracowania raportów, tak aby otrzymywać wiarygodne i powtarzalne wyniki badań. Czasookres walidacji jednej metody badawczej oszacowany przez firmę zewnętrzną wynosi od 2-3 miesięcy. Zakończenie walidacji metod badawczych w miesiącu  maju br. pozwoliło na rozpoczęcie pracy w zbiorze danych DNA. Pomimo trwającej walidacji metod badawczych, przeszukania międzynarodowe i krajowe w zbiorze danych DNA trwały na bieżąco, weryfikowano trafność dopasowań, prowadzono badania identyfikująco – typujące nn. zwłok i osób zaginionych. Na bieżąco udzielano odpowiedzi jednostkom Policji w zakresie prowadzonych przez nie postępowań. W materiale wydaje się, że celowo nie podano, iż spośród 506 przestępstw stwierdzonych zabójstw w 2022 r, wykryto 503.

Pakiety kryminalistyczne z materiałem biologicznym na czas remontu docelowych pomieszczeń zostały zdeponowane w pomieszczeniu służbowym (tymczasowym) na terenie zamkniętym i monitorowanym przez Policję. Były w pełni zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i przechowywane przez okres 2,5 miesiąca. Od sierpnia br pakiety przechowywane są w pomieszczeniach służbowych Policji, spełniających wymogi registratury zbioru danych DNA.

Kierownictwo CLKP celem przyspieszenia prowadzonych badań zatrudniło aktualnie 18 osób, zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników korpusu służby cywilnej. W trakcie naboru na stanowiska są kolejne osoby. Nowo zatrudnieni funkcjonariusze i pracownicy są w trakcie procesu szkolenia, zarówno w kierunku zdobywania uprawnień z zakresu genetyki sądowej, jak i na potrzeby badań w zbiorze danych DNA. Zauważyć należy, że proces szkolenia kandydata na biegłego trwa minimum dwa lata. Pracownicy, którzy odeszli z CLKP zrobili to na własną prośbę.

Za wysoce niesprawiedliwe należy uznać oceny przedstawione w materiale wobec ludzi, którzy niezwykle ciężko pracują, by zbiory unowocześniać, kompletować i poprawiać możliwości ich wykorzystania.

  • Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
  • Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

KGP

Autor: Marek Śliwiński

Specjalista ds. komunikacji oraz realizacji kampanii społecznych. Pomysłodawca i prezes portalu. Z zawodu chemik i fotoreporter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *