Staw na Polu Mokotowskim wysycha. Urzędnicy uspokajają

Staw na Polu Mokotowskim zaczyna straszyć betonem, który znajduje się na jego dnie. Zarząd Zieleni uspokaja i tłumaczy co jest powodem zaistniałej sytuacji.

– Ze względów przyrodniczych i planowanej kompleksowej przebudowy układu wodnego w parku Pole Mokotowskie, w tym zbiornika głównego, zminimalizowano w bieżącym roku stopień wypełnienia zbiornika wodą do poziomu umożliwiającego bytowanie płazów i ptaków. Stwierdzono także nieszczelność zbiornika, w efekcie nie jest możliwe utrzymanie w nim wody na stałym poziomie bez konieczności uzupełniania niedoborów – informuje Anna Stopińska rzecznik prasowy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

– Woda wykorzystywana do napełniania stawu pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej, czyli jest wodą uzdatnianą. Niegospodarnością byłoby zatem wypełnienie wodą całej czaszy zbiornika zakwalifikowanego do rozbiórki, a następnie spuszczenie wody do kanalizacji miejskiej wraz z rozpoczęciem planowanej przebudowy parku Pole Mokotowskie – dodaje.

Okazuje się bowiem, że park Pole Mokotowskie wkrótce zmieni swoje dotychczasowe oblicze. Rozpoczęcie prac miałoby nastąpić już we wrześniu lub najpóźniej w październiku, jednak o ostatecznym terminie zadecydują formalności związane z wyborem wykonawcy prac.

– W ramach planowanej modernizacji Pola Mokotowskiego w parku powstanie nowy układ wodny. Duży staw zostanie rozbetonowany i poddany naturalizacji z zastosowaniem obiegu zamkniętego wody, co pozwoli na zachowanie stabilnego ekosystemu wodnego w zbiorniku i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w warunkach zachodzących zmian klimatycznych. W czasie trwania prac zadbamy o bezpieczeństwo żyjących na terenie parku Pole Mokotowskie płazów i zapewnimy im zastępcze miejsce godów w zbiorniku tymczasowym – mówi Anna Stopińska rzecznik prasowy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Na terenie parku Pole Mokotowskie zostaną dokonane nasadzenia, będzie to: ponad 6 tysięcy krzewów, 1,5 hektara łąk kwietnych, 17 tysięcy bylin i 55 drzew. Zniknie betonowa niecka dużego stawu, jej miejsce zajmie naturalne podłoże, a brzegi zostaną wysadzone roślinnością. Pojawią się również tysiące roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych oraz pnączy.

Podczas modernizacji parku wyremontowane zostaną domki fińskie, także ten, w którym mieszkał Ryszard Kapuściński. Rozbudowę przejdą place zabaw, powstaną publiczne toalety, siłownie plenerowe, a nawet centrum reportażu.

Zainteresowane modernizacją parku były cztery firmy, wciąż jednak nie głoszono zwycięzcy przetargu. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2022 roku.

Fach – Poż Service S.C

  • Autor artykułu red. Kamil Tuzek
  • Autor fotografii red. Tomasz Ostrowski

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów