Strażacy przypominają o obowiązku usuwania śniegu i sopli z dachów

W związku z opadami śniegu na terenie Polski  oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją meteorologiczną w kraju, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie – OSP Leszno APELUJĄ do zarządców i właścicieli budynków, szczególnie tych wielkopowierzchniowych (hipermarketów, hal sportowych, magazynów), o bieżące odśnieżanie dachów i likwidacje sopli lodowych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Śnieg niestety, często stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Przypominamy również o obowiązku:

-odśnieżania chodnika i utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości

Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.