W czwartek rano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zawyła syrena

Jak przekazały w środę służby wojewody mazowieckiego, w czwartek o godzinie 8:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie będzie testowana nowa syrena alarmowa w celu przetestowania poprawności działania nowo zainstalowanej syreny.

W dniu dzisiejszym w ramach ćwiczenia został nadany dźwiękowy sygnał ogłoszenia i odwołania alarmu jednominutowy dźwięk modulowany oraz jednominutowy dźwięk ciągły oraz komunikat głosowy.

Zdarza się, że kilka czy nawet kilkanaście razy w roku w polskich miastach wyją tzw. syreny. W celu nadania takiego sygnały wykorzystuje się m.in. syreny zakładów pracy, straży pożarnej i regionalne rozgłośnie radiowe. Powodem ich uruchomienia mogą być: nalot bombowy, atak terrorystyczny, skażenie terenu czy klęska żywiołowa. Ale sygnały, które słyszymy w polskich miastach, najczęściej mają zupełnie inne znaczenie. 

Wyjące w miastach syreny i towarzyszący im komunikat różnią się w zależności od rodzaju zagrożenia oraz statusu alarmu. Podczas ogłaszaniu alarmu puszczany jest modulowany (wznoszący i opadający) dźwięk syren trwający 3 minuty oraz powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, np. skażenie terenu) dla… Natomiast odwołaniu alarmu towarzyszy ciągły dźwięk syren trwający 3 minuty oraz powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, np. atak bombowy). 

  • Tekst i zdjęcia: Marek Śliwiński

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów