Warszawa: Kilkanaście osób zebrało się przed Głównym Inspektoracie Sanitarnym

W dniu dzisiejszym kilkanaście osób z Marcinem Bustowskim na czele, zebrało się przed Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie przy ul. Targowej 65, gdzie chcieli złożyć pismo w oparciu o raport NIK dot. chemii jaką spożywamy w jedzeniu oraz wyników badań dzieci, pokazujących znacznie przekroczone normy bezpieczeństwa zawartości glifosatu w organizmie. Na miejscu pojawiła się policja.

Dokument wzywa firmę Bayer do zaprzestania produkcji glifosatu i ujawnienia wyroków z USA, gdzie firma Bayer wypłaciła odszkodowania, osobom z nowotworami. Potwierdzono zależność pomiędzy chorobą nowotworową, a zawartością glifosatu w organizmie. Niestety Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie nie wpuścił interesantów i nie przyjął pisma jak również Rzecznik Praw Dziecka. Jednak bez przeszkód uczestnicy złożyli dokumenty w Ministerstwie Rolnictwa, Kancelarii Prezydenta oraz Kancelarii Premiera.

  • Autor artykułu i fotografii red. Michał Zdunek