„ZaRadny Mikołaj” dla potrzebujących seniorów na Białołęce

Po raz kolejny na Białołęce, wystartowała akcja charytatywna „ZaRadny Mikołaj”. Każdego roku niesie ona pomoc osobom potrzebującym. Tegoroczna zbiórka dedykowana była mieszkańcom Białołęki, w tym przede wszystkim seniorom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.

W organizację akcji zaangażowani są radni Dzielnicy Białołęka: Ilona Łącka, Anna Myślińska, Kinga Solarek, Elżbieta Kocik, Izabela Winiarska, Bartosz Dąbrowa, Piotr Jaworski, Waldemar Kamiński, Michał Kozioł, Paweł Tyburc, Waldemar Roszak, radne m.st. Warszawy: Magdalena Roguska, Anna Auksel, Agnieszka Borowska, Gabriela Szustek oraz Stowarzyszenie „Białołęka Przyszłości”. Do współpracy zaproszono członków białołęckiego Zarządu, w tym Burmistrza Grzegorza Kucę, Wiceburmistrzynie Annę Majchrzak i Izabelę Ziątek, Młodzieżową Radę Dzielnicy Białołęka oraz Białołęcką Radę Seniorów. Nieodzownym elementem corocznych akcji są również wolontariusze.

Z zebranych w sklepach (DH Tarchomin, Stokrotka), znajdujących się na terenie Białołęki, artykułów spożywczych i gospodarczych udało nam się przygotować ponad 100 paczek świątecznych. Trafią one przede wszystkim do białołęckich seniorów. Obdarowane zostaną również rodziny asystenckie i osoby z niepełnosprawnościami pozostające pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka. Ponadto podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobietami w Ciąży „Etezja” w Białołęce i białołęckiego Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów

  • Zdjęcia: Marek Śliwiński

Fach – Poż Service S.C