I Ty możesz zostać ukarany mandatem, za spacer z dzieckiem po chodniku!!!

Sąd Rejonowy w Sokółce dopatrzył się luki prawnej z której jasno wynika, że dziecko poniżej siódmego roku życia nie może przebywać na drodze bez nadzoru opiekuna prawnego. Zgodnie z artykułem 89 Kodeksu Wykroczeń, zakazuje się przewożenia dziecka w wózku, autem, tramwajem, autobusem, a nawet pociągiem.

Z powyższego artykułu, mandatem w wysokości 5 tys. złotych może zostać ukarany rodzic prowadzący dziecko za rękę po chodniku. Zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do Trybunały Konstytucyjnego przez wyżej wymienioną instytucję. Sąd w Sokółce zauważył, że taka wykładnia prawa prowadzi do absurdalnej sytuacji. Teoretycznie należy karać wszystkich, którzy z dziećmi poruszają się po drogach publicznych. W myśl obowiązującego zapisu nie musi dojść do realnego zagrożenia, żeby opiekuna dziecka pociągnąć do odpowiedzialności. Jak informuje Adam Jasiński, prawnik specjalizujący się w prawie drogowym, poruszony problem można rozwiązać po przez dopisanie na końcu obowiązującego przepisu, przed sankcją, frazy „bez opieki”.


Redaktorzy Dziennika Gazeta Prawna, jako pierwsi zainteresowali się podjętym
przez Sąd tematem art. 89K.W.

  • red. Łukasz Świerczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *