Klinika penitencjarna w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce

W dniu 28 marca 2022r. studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej rozpoczęli w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce dwutygodniową klinikę penitencjarną.

Klinika Penitencjarna jest innowacyjnym projektem pedagogicznym realizowanym przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, który polega na dopełnieniu treści przekazywanych podczas wykładów na uczelni – praktycznymi zajęciami w jednostce penitencjarnej. Studenci podczas trwania kliniki penitencjarnej będą mieli szansę zweryfikować swoje wyobrażenia o przyszłej pracy.

Realizacja tej formy nauki połączonej z praktyką, prowadzona jest w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce po raz kolejny. Studenci aktywnie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez starszych kolegów – funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce. Podczas trwania kliniki studenci poznają specyfikę największej jednostki penitencjarnej w Europie jaką jest Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce. Studenci nabywają praktycznych umiejętności pracy z osadzonymi, a także zapoznawani są ze sposobami prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w warunkach zakładu karnego. Zajęcia o tematyce ochronnej, penitencjarnej, terapeutycznej, diagnostycznej czy ewidencyjnej prowadzone są przez doświadczonych funkcjonariuszy z wieloletnim stażem. Podczas realizacji Kliniki Penitencjarnej studenci w ramach zajęć edukacyjnych przekroczą również bramę byłego aresztu śledczego Warszawa- Mokotów przekształconego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Realizacja kliniki penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce jest doskonałą formą zapoznania się bezpośrednio z trudami jak i przywilejami służby. Dostarcza praktycznej i konkretnej wiedzy, którą studenci  będą mogli wykorzystać w dalszym procesie kształcenia oraz podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych już jako funkcjonariusze Służby Więziennej.

Życzymy naszym młodszym kolegom i koleżankom, aby wizyta w naszej jednostce dostarczyła praktycznej i konkretnej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Opracowanie i zdjęcia: st. szer. Katarzyna Wiktor