KOMENDANT HENRYK MOSKWA OTRZYMAŁ NOMINACJĘ GENERALSKĄ

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację generalską. Uroczystość mianowania na stopień nadinspektora Policji odbyła się podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

Wczoraj, w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, odbyły się Centralne Obchody Święta Policji w Warszawie. Podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – postanowieniem z 24 lipca 2019 roku – mianował czterech oficerów Policji na stopnie generalskie. Wśród mianowanych na stopień nadinspektora Policji był insp. Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Nadinspektor Henryk Moskwa urodził się w 1973 roku w Pruchniku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. We wrześniu 1992 r. rozpoczął służbę w Policji i naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Po jej ukończeniu w 1996 r. trafił do pionu kryminalnego jarosławskiej komendy. Z tą jednostką związał swoje zawodowe życie. Najpierw pracował jako asystent i specjalista, potem zajmował stanowiska kierownicze. W latach 2009-2015 był naczelnikiem wydziału kryminalnego, od 2015 r. zastępcą komendanta powiatowego w Jarosławiu, a od stycznia 2016 r. Komendantem Powiatowym Policji w Jarosławiu. W grudniu 2017 r. objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Wiecęj o Centralnych Obchodach Święta Policji na stronie KGP.

podkarpacka.policja.gov.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *