„Korytarz Życia Na Drodze”

Nowe przepisy dotyczące tworzenia tzw. „korytarza życia” i jazdy na „suwak” weszły 6 grudnia 2019 roku wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 2202). Wpuszczanie pojazdów, którym kończy się pas ruchu to teraz nie tylko uprzejmość, ale przede wszystkim obowiązek!

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało i wprowadziło nowe przepisy, aby przede wszystkim ułatwić i skrócić czas dojazdu służbom ratującym ofiary wypadków komunikacyjnych, a także poprawić płynność ruchu pojazdów w miejscach, gdzie tworzą się zatory.

Niestety, nadal mamy spore problemy z tworzeniem tzw. korytarza życia, który pomaga służbom ratowniczym sprawnie dotrzeć do poszkodowanych.

Obowiązek tworzenia korytarza życia dotyczy kierowców poruszających się drogami o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo. Kierowcy mogą kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu dopiero po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Sprawne utworzenie korytarza życia będzie szczególnie ważne na drogach wielopasmowych, ponieważ dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Im szybciej kierujący pojazdami zrobią dla nich miejsce, tym większa szansa na uratowanie życia. Z utworzonego korytarza życia mogą korzystać tylko i wyłącznie pojazdy uprzywilejowane. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.

Jazda na suwak