Ktoś potrącił sarnę i zostawił ją konającą przy drodze

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 10 maja br. w województwie pomorskim w Kosakowie. Potrącona sarna przeszła jakieś 70 metrów od drogi i skonała w polu. Na miejsce została wezwana Firma Struga S.A. jedna z niewielu firm zajmująca się utylizacją padłej zwierzyny.

Niestety w większości takich przypadków kierujący nie udzielają rannemu zwierzęciu pomocy. Podobnie było i tym razem. Potrącone zwierzę to przecież żywa istota, która odczuwa ból i strach.

Jeśli zobaczymy na drodze ranne zwierzę, mamy obowiązek mu pomóc i zadzwonić na numer alarmowy 112

Po przyjęciu zawiadomienia, dyżurni przydzielą odpowiednie służby, które zajmują się tego typu sprawami na danym terenie. Najprawdopodobniej sprawa trafi do regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Każde zgłoszenie jest nagrywane a dyżurujący pracownik zapisuje je w swoim rejestrze.

W przypadku martwego zwierzęcia na drodze pierwszą ważną rzeczą jest usunięcie zwierzyny (przy zachowaniu zasad higieny), by nie zagrażała uczestnikom ruchu (art. 45 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawa o ruchu drogowym). Następnie należy zadzwonić na policję 112 

PAMIĘTAJMY o obowiązku udzielenia pomocy potrąconemu zwierzęciu zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt. Kierujący pojazdem mechanicznym, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosowanej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb o których mowa w art. 33 ust. 3. – mówią przepisy.

Służby te to między innymi straż miejska, policja i straż graniczna. Zawsze można zadzwonić pod numer 112. W przypadku nie zastosowania się do tego obowiązku kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z art. 33 (zasady uśmiercania zwierząt, ust. 3). Naruszenie nakazu, stosownie do treści art. 37 ust. 1 tej samej ustawy, stanowi wykroczenie. Przewidziana jest za nie kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni lub grzywny od 20 złotych do 5.000 złotych. Sprawca powinien liczyć się również ze środkiem karnym, w postaci nawiązki w wysokości do 1000 zł.  na cel związany z ochroną zwierząt.

  • Autor artykułu red. Marek Śliwiński
  • Autor fotografii Łukasz Świerczyński

Fach-Poż Service s.c