Pruszków: Przyjechali, zostawili śmieci przy drodze i odjechali. Świadek zrobił im zdjęcia

Wysypiska negatywnie wpływają na środowisko, życie ludzi i zwierząt. Zagrożenia jakie towarzyszą dzikim wysypiskom śmieci można podzielić na trzy grupy: zagrożenia względem środowiska, ludzi i zwierząt.

Dzikie wysypiska śmieci to coraz większy problem nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Wiele z nich wypowiada takim „śmieciarzom” prawdziwą „wojnę”, chociażby poprzez montowanie fotopułpek. Podobny problem dotyczy także Pruszkowa, gdzie w rejonach mało uczęszczanych dzikie wysypiska stały się coraz bardziej zauważalne, nie brakuje jednak mieszkańców, którzy dbają o czystość swojego miasta.

Dnia 5 listopada, około godziny 10:00 Straż Miejska w Pruszkowie otrzymała zgłoszenie dotyczące wyrzucania odpadów, przy drodze technicznej autostrady A2. Sprawcy przyjechali samochodem dostawczym wypełnionym odpadami. Mieli pecha, bo przypadkowy świadek zrobił im zdjęcia. Widać na nim mężczyzn, którzy ze śmieci opróżniają dostawczego busa. Na wskazane przez mieszkańca miejsce zdarzenia natychmiast skierowana została załoga Ekopatrolu. Mężczyźni nie mieli pojęcia, że ich „akcje” uwiecznia świadek.

Funkcjonariusze po dojeździe na miejsce zastali skupisko odpadów pochodzących z rozbiórki domu, w tym gont bitumiczny, sklejki, części eternitowe, ziemię, papę, a także masę bitumiczną, sprawców zaśmiecania nie było już na miejscu. Świadek zdarzenia wykonał jednak dokumentację zdjęciową z wizerunkiem sprawców i numerem rejestracyjnym pojazdu, którą przekazał funkcjonariuszom.

Działania podjęte przez Straż Miejską pozwoliły na ustalenie sprawców wykroczenia, którzy okazali się mieszkańcami Pruszkowa. Sprawcy do ominięcia obowiązku właściwego gospodarowania odpadami użyli wypożyczonego samochodu z firmy transportowej. Na sprawców zanieczyszczenia środowiska zostały nałożone mandaty karne oraz zostali zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, co zostało wykonane.

Straż Miejska w Pruszkowie dziękuje zgłaszającemu za brak zgody na zaśmiecanie miasta, ostrzega także wszystkich przed konsekwencjami takiego zachowania.

Mieszkańcy Pruszkowa liczą jednocześnie na dużo większe zaangażowanie ze strony Straży Miejskiej i władz miasta w walkę z nielegalnymi wysypiskami, tak jak ma to miejsce, chociażby w pobliskim Nadarzynie.

Zgodnie z zapisami art. 145 Kodeksu Wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

Jeśli do zaśmiecania dochodzi w lesie to zgodnie z art. 162 Kodeksu Wykroczeń otrzymamy karę nawet 1000 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu kara może wynieść 5000 zł. Sprawca musi się liczyć także z możliwością poniesienia kosztów związanych z rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Fach – Poż Service S.C

  • Autor artykułu red. Kamil Tuzek
  • Autor fotografii red. Marek Sliwiński
  • Foto źródło Straż Miejska

Skup Aut Kasacja Pojazdów Samochodów

Laweta z Misiem 604 997 557