Strażacy z OSP Brwinów zbierają na samochód z drabiną mechaniczną

Strażacy Ochotnicy, to właśnie oni przy większości zdarzeń są pierwsi na miejscu, ryzykując swoje życie i zdrowie. Działają bezinteresowanie z pasji i powołania, poza codzienną pracą pełnią dodatkową służbę, która trwa przez 24 godziny, 365 dni w roku. Dziś to oni potrzebują naszej pomocy, aby móc skutecznie ratować nasze życie i mienie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe przy zakupie specjalnego samochodu, drabiny mechanicznej, która znacząco wpłynie na skuteczność prowadzonych działań na terenie Miasta Gminy Brwinów, a w razie potrzeby na terenie powiatu pruszkowskiego.

Obecnie jednostka OSP Brwinów z ponad 110 -letnią tradycją liczy 30 strażaków. Terenem jej działań jest głównie obszar Miasta Gminy Brwinów, zamieszkały przez 23 tysiące mieszkańców. Dość często bierze udział w akcjach na terenie innych miast czy gmin powiatu pruszkowskiego. W roku 1995 Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a od roku 2008 działa w Wojewódzkich Obwodach Operacyjnych, co sprawia, że jednostka może w każdej chwili zostać zadysponowana do działań ratowniczych w całym województwie mazowieckim, ale również na terenie całego kraju. OSP Brwinów prowadzi także Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która w przyszłości będzie stanowić zaplecze kadrowe jednostki. Z roku na rok jednostka OSP Brwinów podnosi swoje kwalifikacje oraz poziom wyszkolenia strażaków, a także poziom wyposażenia jednostki.

Zakupiony specjalny wóz drabina mechaniczna, pozwoli na skuteczne prowadzenie działań na wysokościach, obecnie jednostka uzależniona jest od dostępności drabiny będącej na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pruszkowie. Samochód ten charakteryzuje się szybką gotowością sprawiania – w ciągu 90 sekund jest gotowy do prowadzenia działań. Drabina obrotowa z 4 hydraulicznymi stopami teleskopowymi, 3 siedzeniami, posiada 4 przęsła o długości wysuwu 30 metrów zakończone podestem roboczym, drabiną można sterować również bezpośrednio z kosza. Pojazdy tego typu w Straży Pożarnej wykorzystywane są przede wszystkim do sprawnego gaszenia pożarów budynków mieszkalnych, wielokondygnacyjnych i hal wielkopowierzchniowych, ale także szybkiej i sprawnej ewakuacji osób z wyższych kondygnacji. Często wykorzystuje się je również do usuwania skutków burz i silnego wiatru, czy innych miejscowych zagrożeń.

Szacowany koszt zakupu takiego wozu to 150 tys. złotych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie, również dokłada swoją cegiełkę w wysokości 50 tys. zł. wypracowanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Samochód ten będzie służył mieszkańcom Gminy Brwinów, a także Miasta Pruszków i powiatu pruszkowskiego.

Środki można wpłacać na konto OSP Brwinów w banku PKO S.A.: 96 1240 6380 1111 0010 9587 9724

Oraz na zrzutka.pl poniżej ⬇️

https://zrzutka.pl/ycuv9z

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie:


Prezes OSP Brwinów Krzysztof Newen nr tel. 668-183-413 Skarbnik OSP Brwinów Piotr Pawiński nr tel. 502-993-429

  • Autor artykułu i grafiki red. Kamil Tuzek
  • Autor fotografii red. Marek Śliwiński