Służba Więzienna z pomocą Ukrainie

Konflikt na Ukrainie to ponadprzeciętne cierpienie tysięcy niewinnych ludzi. Jest wojna która  w największym stopniu dotyka tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych – ludność cywilną, kobiety, dzieci oraz osoby starsze. 

We wtorek, 22 marca funkcjonariusze Służby Więziennej Oddziału Zewnętrznego w Popowie, w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, zorganizowali zbiórkę pieniędzy, za które kupili ponad 200 litrów mleka oraz około tysiąca naczyń jednorazowych.  W środę produkty zostały przekazane obywatelom Ukrainy przebywającym w centrum wystawienniczym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą.

Dlaczego pomagają?

Możliwość pomocy drugiemu człowiekowi jest największym darem jaki możemy przyjąć i podarować innym. Wystarczy przecież otworzyć nasze serca, aby usłyszeć ciche wołanie o pomoc i nie przejść obok obojętnie. Pragnienie pomocy innym jest naszą najprawdziwszą wewnętrzną potrzebą. My nie chcemy stać obok i trwać w przekonaniu, że nic nie da się zrobić – mówi ppor. Ewa Smolińska, Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie i dodaje, że aktywność na rzecz innych pozwala na ukształtowanie postaw prospołecznych, wzmacnia poczucie wartości, nadaje sens życiu. Wolontariat polega na bezinteresownym i dobrowolnym wykonywaniu określonych zadań lub czynności, angażowaniu się w różne działania, często społecznie użyteczne. Istotą wolontariatu jest dobro innych ludzi a nie osobiste korzyści. Ponadto wzajemna pomoc międzyludzka jest elementem każdego zdrowego społeczeństwa.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej w akcje pomocowe dajemy wyraz solidarności, wrażliwości, gotowości do poświęcenia, zaangażowania i dzielenia się tym co posiadamy – zaznacza Ewa Smolińska.

Tekst i foto: Ewa Smolińska